روزنامه های کشوری
مسئولین
همیار طبیعت
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟
آمارو بازدید
بازدید روز : 1406
بازدید کل : 44195
آخرین بروزرسانی:
28 بهمن 1396 10:10
logo-neda
اخبار
تجدیدآگهی مناقصه عمومی | بازدید :83
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :1063
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :984
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :1196
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
 
 
 
 
پیشخوان روزنامه
کوتاه و خواندنی
اوقات شرعی