کتیب
شروع یک اقدام مفید و ارزان   -  غرفه منابع طبیعی راور با عطر گیاهان داوریی.  -  رفع تصرف 1000 متر مربع در منطقه سرچشمه توسط مأموران پاسگاه ویژه حفاظت شهرستان رفسنجان  -   تقدیر و تشکر از کارمندان نمونه اداره منابع طبیعی رفسنجان به مناسبت روز کارمند.  -  غرفه دستاوردهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر در هفته دولت در محل اداره شهرستان  -  بازدید استاندار از غرفه منابع طبیعی در نمایشگاه هفته دولت   -  اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه کارمندان است   -  کمیته منابع روستایی در روستای محروم چاه غلامعلی زرند تشکیل شد  -  حضور فعال و موثر ادارات منابع طبیعی در نمایشگاه های هفته دولت   -  امنیت امروز مدیون ایثار و شهادت، شهیدان است   -  
روزنامه های کشوری
اخبار
شروع یک اقدام مفید و ارزان  | بازدید :158
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :967
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :905
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :1098
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
آب وهوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

اوقات شرعی