سخن روز
پیام رسان سروش
   
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟
آمارو بازدید
بازدید روز : 3602
بازدید کل : 85852
آخرین بروزرسانی:
27 شهريور 1397 12:44
اخبار
تجدیدآگهی مناقصه عمومی | بازدید :333
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :1265
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :1168
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :1417
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
جشن ده سالگی انجمن محلی پاریز کوه سیرجان  | بازدید :862
بازدید از تاغ زارهای نگار شهرستان بردسیر  | بازدید :77
جشن ده سالگی انجمن محلی پاریز کوه سیرجان  | بازدید :862
بازدید از تاغ زارهای نگار شهرستان بردسیر  | بازدید :77