پیام مدیرکل   -  آبگیری بند های خاکی و سنگی ملاتی کوهپایه و ده بازرگان شهرستان کرمان به روایت تصویر  -  طرح الگوئی مدیریت جامع در حوزه آبخیز یزدان آباد معیار سنجش نحوه تعاملات بین دستگاهی است  -  اثر بخشي پروژه هاي آبخيزداري بندهاي سنگي ملاتي حوزه بيدان خواجه در شهرستان كوهبنان  -  برگزاري كارگاه آموزشي توانمند سازي جوامع محلي در روستاي بيدخوان بردسير   -  
سخن روز
پیام رسان سروش
   
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟
آمارو بازدید
بازدید روز : 12086
بازدید کل : 92218
آخرین بروزرسانی:
23 آبان 1397 10:32
اخبار
آگهی تجدیدمناقصه عمومی | بازدید :25
تجدیدآگهی مناقصه عمومی | بازدید :401
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :1317
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :1225
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :1479
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
پیام مدیرکل  | بازدید :139
پیام مدیرکل  | بازدید :139
          
اینفوگراف