توانمند سازی جوامع محلی و انسجام ادارات دولتی رویکرد جدید اداره شهرستان کرمان برای حفظ ، احیاء و توسعه عرصه ها   -   حمل گیاه دارویی آویشن از شهرستان ریگان به رابر در قالب طرحهای بهره برداری   -  زمین پاک مقدمه ای برای هوای پاک  -  برنامه ریزی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان برای برگزاری هر چه بهتر هفته منابع طبیعی   -  پیام تسلیت به همکار  -  
سخن روز
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟
آمارو بازدید
بازدید روز : 8372
بازدید کل : 101103
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1397 12:39
اخبار
آگهی تجدیدمناقصه عمومی | بازدید :124
تجدیدآگهی مناقصه عمومی | بازدید :483
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :1399
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :1299
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :1549
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
زمین پاک مقدمه ای برای هوای پاک | بازدید :14
پیام تسلیت به همکار | بازدید :19
پیام تسلیت به همکار | بازدید :64
زمین پاک مقدمه ای برای هوای پاک | بازدید :14
پیام تسلیت به همکار | بازدید :19
پیام تسلیت به همکار | بازدید :64
          
اینفوگراف