پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صدور پروانه چرا
صدور پروانه چرا
قابل توجه متقاضیان 
جهت درج نام افراد متقاضی در هنگام صدور پروانه چرای جدید یا تجدید ممیزی مراتع قدیمی حضور در مرتع ، سابقه دامداری به گواهی مرتعداران همجوار و شورای اسلامی منطقه مورد تقاضا ضروری است.
در خصوص ورثه دامداران فوت شده ، گواهی حصر وراثت و وکالت محضری به یکی از افراد درجه یک خانواده که واجد شرایط دامداری  نیز باشد ، ضروری است.
چاپ | ارسال به ديگران  |