پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاون حفاظت و امور اراضی
معاون حفاظت و امور اراضی
-     برنامه ريزي
2-    
سازماندهي و هماهنگي
3-    
هدايت ، رهبري ، كنترل و نظارت
4-    
توجيه نيروي انساني تحت سرپرستي و ارزشيابي با آنان

 
چاپ | ارسال به ديگران  |