پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
 وظايف معاونت برنامه ريزي و پشتيباني
1-    
برنامه ريزي
2-    
سازماندهي و هماهنگي
3-    
هدايت ، رهبري ، كنترل و نظارت
4-    
توجيه نيروي انساني تحت سرپرستي و ارزشيابي با آنان
چاپ | ارسال به ديگران  |