پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاون آبخیزداری
معاون آبخیزداری

-     برنامه ريزي ،‌هدف گذاري ، پيگيري و نظارت بر اجراي طرح ها و پروژه هاي مطالعاتي ،اجرايي و ارزيابي و تطبيق آن ها با اهداف پيش بيني شده
2-    
پيگيري تأمين امكانات مورد نياز در ادارات ستادي و شهرستان ها
3-    
پيگيري لازم جهت تأمين جذب اعتبارات طرح ها و پروژه ها
4-    
پيگيري جلسات مرتبط با طرح هاي آبخيزداري
5-    
ايجاد هماهنگي لازم بين ادارات مطالعات ، اجرايي و  ارزيابي
6-     
پيگيري امور وظايف محوله از طرف مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و معاونت آبخيزداري

چاپ | ارسال به ديگران  |