پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان رفسنجان
شهرستان رفسنجان

هکتار

واحد/ درصد

موقعیت ووضعیت پراکنش منابع طبیعی شهرستان رفسنجان

ردیف

830000

100

مساحت شهرستان

1

365200

44

مساحت کوهها

2

195050

5/23

مساحت کوهپایه ها ومخدوط افکنه ها

3

178450

5/21

مساحت دشت ها

4

20750

5/2

مساحت رسوبات وتپه های دریاچه ای

5

41500

5

مساحت تپه های ماسه ای

6

29050

5/3

مساحت کویرهای نمکی،شوره زارهاومناطق تبخیری

7

672300

81

مساحت عرصه های منابع طبیعی

8

201690

30

مساحت عرصه های بیابانی

9

30000

 

مساحت جنگلهای مخروبه

10

10000

 

مساحت جنگهای تنک

11

17000

 

مساحت جنگلهای دست کاشت

12

206805

50

مساحت مراتع فقیر

13

124083

30

مساحت مراتع مخروبه

14

82722

20

مساحت مراتع متوسط

15

413610

 

مساحت کل مراتع

16

95500

واحد دامی

ظرفیت چرا

17

200000

واحد دامی

تعداد دام موجود در مراتع

18

19100

تن

مقدار کل علوفه تولیدی

19

955تن

تن

تولید گوشت به ازاءهر 20 کیلو گرم علوفه تولیدی مراتع یک کیلو گرم

20

کویری و بیابانی

 

اقلیم

21

90

میلیمتر

متوسط بارندگی سالیانه(بلند مدت)

22

15

درجه سانتیگراد

متوسط دمای سالیانه

23

 

بسمه تعالی

سیمای منابع طبیعی شهرستان رفسنجان

شهرستان رفسنحان با جمعیت حدود 295000 نفر وبا وسعت 830000 هکتار معادل حدود 4.5 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان در شمال غرب استان کرمان قرار گرفته و از شمال به بافق در استان یزد ، از جنوب به بردسیر و سیرجان از مغرب به انار و شهربابک و از مشرق به کرمان و زرند محدود می شود.

حدود 81 درصد مساحت شهرستان را عرصه های منابع طبیعی و 30 درصد ان را بیابان ومابقی مراتع وجنگلهای مخروبه تشکیل می دهد. این شهرستان دارای دو اقلیم آب و هوای گرم وخشک در نواحی دشتی، سرد ومتعدل در نواحی کوهستانی است . متوسط دمای ان از 13 الی 22 درجه سانتیگراد متغییر است . میانگین بارش سالیانه در این شهرستان حدود 90 میلیمتر می باشد. ( البته میانگین نزولات جوی در دوره ده ساله گذشته کمتر از 50 میلیمتر بوده است) که همین مقدار ناچیز دارای پراکندگی زیاد می باشد در فصول بهار و تابستان که گیاه نیاز به آب دارد بارندگی صورت نمی گیرد.

 

 

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |