برگزاری جلسه ستاد صندوق توسعه ملی در خصوص انجام فعالیتها و  پروژه های مرب" /> برگزاری جلسه ستاد صندوق توسعه ملی در خصوص انجام فعالیتها و  پروژه های مرب" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برگزاری جلسه ستاد صندوق توسعه ملی در خصوص انجام فعالیتها و پروژه های مربوطه در سال 98
بازدید : 41 16 تير 1398 ساعت 12:48 شماره :61680

برگزاری جلسه ستاد صندوق توسعه ملی در خصوص انجام فعالیتها و پروژه های مربوطه در سال 98

برگزاری جلسه ستاد صندوق توسعه ملی در خصوص انجام فعالیتها و  پروژه های مربوطه  در سال 98

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ، در این جلسه  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استا کرمان با توجه به مصوبات  نشست مدیران کل منابع طبیعی کشور در محل سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور خواهان اتمام پروزه های سازه ای و مکانیکی تا پایان شهریور ماه گردید .

ایشان همچنین با تاکید بر مشارکت مردم در انجام پروژه های بیولوژیک و بیومکانیک در قالب تبصره ماده 29 گردید و خواهان اتمام آن تا آخر مهرماه سال جاری شد .

در ادامه معاونت فنی  و آبخیزداری اداره کل نیز با ارائه آماری از اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 98 ، خواهان پیگیری جدی مطالعات شد بگونه ای که برای هفت طرح پیشنهادی این معاونت مطالعات به انجام رسیده و فرم الف نیز برای سال 99 آماده گردد .

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :