بازدید : 343 22 شهريور 1396 9:49 شماره :52551

مشارکت شرکت معدنی گل گهر سیرجان در طرح جنگل کاری 5000 هکتاری

بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان،براساس تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان و شرکت معدنی گل گهر سیرجان، که به تائید استاندار کرمان و فرماندار ویژه سیرجان نیز رسیده است، مقررشد مساحتی بالغ بر 5000 هکتار از عرصه های ملی، اطراف محدوده های معدنی و صنعتی شرکت گل گهر به جنگل کاری با گونه های جنگلی اختصاص یابد.

این تفاهم نامه  در راستای تاکیدات و حمایت های استاندار سخت کوش و فهیم استان کرمان مبنی بر مشارکت معین های اقتصادی استان در امر حفاظت و توسعه منابع طبیعی و در جلسه ای که در دفتر مدیر عامل شرکت معدنی گل گهر به امضاء طرفین رسیده است و متضمن تعهدات طرفین در خصوص نحوه همکاری می باشد.

براساس این تفاهم نامه عرصه مورد نظر از منابع ملی بدون حق مالکیت و درر قالب ماده 3 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و صرفا" به منظور جنگل کاری و بهره برداری از محصولات فرعی مرتعی و جنگلی از طرف منابع طبیعی در اختیار شرکت معدنی گل گهر قرار گرفته و آن شرکت نیز متعهد شده است در یک برنامه پنج ساله مساحت مورد نظر را با استفاده از توان اعتباری و امکاناتی خود به امر جنگل کاری اختصاص داده و مراقبت و نگهداری نماید.

رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در مراسم و انعقاد این تفاهم نامه با اعلام  تقدیر و تشکر از استاندار طبیعت دوست استان که معین های اقتصادی را به امر حفاظت از منابع طبیعی ترغیب و تشویق نموده است اعلام کرد: سایر معین های اقتصادی مثل میدکو در زرند، فولاد کرمان، فولاد بردسیر، ارگ جدید بم و ... نیز در این خصوص اعلام آمادگی کرده اند و انتظار می رود با حمایت های مادی آنها، تحولی شگرف در سطح زیر کشت جنگل های دست کاشت استان شاهد باشیم.
  
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :