بازدید : 160 21 شهريور 1396 11:2 شماره :52536

انجمن های محلی روستایی بازوان اجرائی- اطلاعاتی منابع طبیعی
به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر، طی بازدید مسئول واحد حفاظت شهرستان از محل انجمن محلی روستای ده کمان و لای کرباس، جوایزی از طرف اداره کل منابع طبیعی استان کرمان در راستای آموزش و تشویق اهالی روستا در خصوص عدم استفاده از بوته های مرتعی جهت مصارف پخت نان و آشپزی به افرادی که طی جلسه قبل انتخاب شده بودند، اهداء گردید و همچنین نحوه همکاری انجمن با اداره منابع طبیعی شهرستان بردسیر و اعلام تصرفات منطقه با شماره 1504 به اهالی منطقه آموزش داده شد و تاکید شد که انجمن های محلی روستایی با هدف به دست گرفتن امور حفاظتی، احیایی و اطلاعاتی و در راستای برون سپاری وظایف ماموریت های محوله اداره کل تشکیل شده اند.
  
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :