بازدید : 192 20 شهريور 1396 10:25 شماره :52498

احیاء اراضی جنگلی منطقه سراپرده شهرستان زرند با مشارکت مردم در حفاظت و قرق
براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند میرزایی مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند وجود درختان جوان با طبقات سنی مختلف از نوع بنه و بادام در منطقه باب سیفون سراپرده سربنان شهرستان زرند نشان از این دارد که رویشگاه جنگلی بنه و بادام این منطقه که در سالهای دور به منظور تهیه هیزم و زغال تخریب گردیده در حال احیاء شدن است ایشان مهمترین عامل جهت تسریع در امر احیاء طبیعی رویشگاه جنگلی را مشارکت مردم منطقه در جلوگیری از ورود دام و قرق دانست و خواستار الگوپذیری ساکنین مناطق جنگلی از این اقدام ارزشمند و خود جوش مردمی شد.
  
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :