پیام مدیر کل محترم 
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
  پیام مدیر کل محترم 
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پیام مدیر کل جهت دعوت به همکاری در پست معاونت فنی
بازدید : 94 6 آبان 1397 ساعت 9:11 شماره :52440

پیام مدیر کل جهت دعوت به همکاری در پست معاونت فنی
  پیام مدیر کل محترم 
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
همکار گرامی
با سلام 
  نظر به اينكه معاون محترم فني اداره كل (آقاي مهندس زنگي آبادي زاده) بعد از 30 سال خدمت صادقانه در آينده نزديك مسئوليت را به همكار ديگري محول خواهند نمود ، لذا بمنظور ايجاد زمينه براي همه عزيزاني كه در تصدي مسئوليت هاي بزرگتر را در توان خود مي بينند ، به اين جمع بندي رسيده ام زمينه اي فراهم گردد تا همه همكاران بتوانند خود را داوطلب پذيرش مسئوليت معاونت فني اداره كل نمايند ، بنابراين از كليه همكاراني كه واجد دو شرط ذيل مي باشند : 
1- از نظر وضعيت استخدامي رسمي و يا پيماني باشند 
2- حداقل داراي 10 سال سابقه كار در اداره كل منابع طبيعي باشند
دعوت بعمل مي آورم ، دلائل داوطلبي خود را همراه با رزومه كاري و برنامه هاي پيشنهادي براي حوزه معاونت فني را حداكثر در دو صفحه A4 نوشته ، تا پايان روز پنج  شنبه 97/08/24 در پاكت در بسته تحويل مسئول دفتر اينجانب (آقاي عبادي) نمايند ، سعي خواهم نمود چنانچه فرد شايسته اي در ميان داوطلبين وجود داشته باشد با رعايت ساير ضوابط مربوط به انتخاب مديران از آن عزيز جهتمتصدي پست معاونت فني اداره كل دعوت بعمل آورم .
مهدی رجبی زاده                                                           
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان                                  
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :