بازدید : 140 15 شهريور 1396 9:15 شماره :52440

امضاء تفاهم نامه مشترک

ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و آموزش و پرورش استان کرمان در جلسه ای در محل دفتر مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان تفاهم نامه همکاری مشترک  منعقد نمودند

در این جلسه رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اهمیت و تاثیر گذاری معلمین در تبین و گسترش فرهنگ منابع طبیعی، قشر دانش آموز را مهمترین قشر برای حفظ سرزمین و تاثیر در آینده کشور دانست و گفت: آموزش مباحث منابع طبیعی در مدارس می تواند راهگشای مشکلاتی نظیر بیابانزائی، کمبود آب و تغییر اقلیم باشد.

در ادامه جلسه خانم نعمت ا... زاده مدیر عامل جمعیت دوستداران زمین سبز و محمد امین فصیح زاده مدیر اجرائی پروژه بین المللی RFLDL  توضیحاتی در خصوص فعالیتهای صورت گرفته در زمینه آموزش دانش آموزان و ساخت مدرسه در سایت رایگان ارائه دادند.

سپس مدیر کل آموزش و پروش استان حفظ محیط زیست یکی از دغدغه های وزارت خانه متبوع دانست و گفت: در حال حاضر تنها راه نجات کشور از آسیب ها و خسارات ناشی از تغییر اقلیم آموزش نسل نوجوان و جوان است و مابه لحاظ قانونی و عقلی مکلف به ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی هستیم.

محسن بیگی گفت: درحال حاضر در بسیاری از مدارس ما افزایش سرانه فضای سبز با استفاده از آب غیر قابل شرب را در دستور کار قرارداده ایم ولی با ایده آل ها بسیار فاصله داریم و یکی از راههای آن استفاده از شیوه های نو در ترویج این موضوع و ظهور و بروز خلاقیت و نوآوری در بین دانش آموزان است.
  
    
  
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :