بازدید : 166 22 تير 1396 12:34 شماره :51181

تک برگی نمودن 5700هکتار از اراضی ملی شهرستان رابر

بنا به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رابر، با پیگیریهای بعمل آمده و جلسات مشترک سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان با رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بافت و در اجرای طرح کاداستر، سند مالکیت تک برگ پلاکهای 6 و 7 فرعی از 256 اصلی بخش 42 رابر بنام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید.

مرتضی منظری توکلی سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رابر هدف از این اقدام را تثبیت مالکیت اراضی ملی منطقه ذکر کرده و ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ریاست ثبت اسناد و املاک خواهان تداوم این همکاری جهت رفع سریع مشکلات و موانع موجود شد.
 


  
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :