بازدید : 27 17 تير 1396 12:28 شماره :51022

رسول اکرم (ص ):نزد من شکستن شاخه‌ای از درخت همچون شکستن بال فرشتگان است.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :