پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازدید رئیس گروه گیاه پزشکی منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور از جنگلهای سیرجان
بازدید : 137 13 تير 1397 13:2 شماره :50051

بازدید رئیس گروه گیاه پزشکی منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور از جنگلهای سیرجان

دکتر کیانی رئیس گروه گیاه پزشکی منابع طبیعی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور و همکارانش به اتفاق کارشناسان و مسئولین استان مسعود خوارزمی مسئول اداره جنگل، نسرین فرامرزپور مسئول اداره حفاظت و حمایت و مهران میرشاهی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان از جنگلهای بنه منطقه گهرد که دچار افت خشکیدگی شده بودند بازدید نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان میرشاهی گزارشی از آلودگی بیش از 200 هزار اصله درخت بنه در 20 هزارهکتار جنگلهای بنه ارائه داد و در همین رابطه اظهار داشت: قریب 40درصد درختان دچارآفت تشی وخشکیدگی سرشاخه ها شدند که 20میلیارد ریال خسارت به این درختان وارد شده است و جهت جلوگیری از شروع آفت به اعتباری بالغ بر یک هزار ونهصد میلیارد ریال نیاز است. وی از همکاران ستاد بحران استان و کشور خواست برای مقابله با این مشکل که تبعات بی شماری برای محیط زیست به دنبال خواهد داشت تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.

 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :