پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صندوق هاي خرد يكي از نقاط بارز پروژه احياي اراضي جنگلي و تخريب يافته ( RFLDL) است
بازدید : 99 7 تير 1397 11:6 شماره :49891

صندوق هاي خرد يكي از نقاط بارز پروژه احياي اراضي جنگلي و تخريب يافته ( RFLDL) است
 

پروژه هاي مختلف شهرستان ريگان از جمله مدرسه طبيعت، نهالكاري ده رضا و ايستگاه فرسايش بادي و نهالكاري منطقه به وسعت هفتصد هكتار از جمله نقاط مورد بازديد كارشناسان فائو بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان، پيكو ويرت و وي ژانگ كارشناسان سازمان فائو در سفر دو روزه از پروژه هاي    احياي اراضي جنگلي و تخريب يافته شرق استان در مصاحبه مطبوعاتي پايان ماموريت خود ضمن ابراز علاقه سازمان متبوع خود در زمينه سرمايه گذاري در اين پروژه، آنرا مدلي سرمايه اي ناميدند كه انسجام بيشتر آن باعث توسعه پايدار منطقه خواهد شد.

كارشناسان مذكور متذكر شدند كه اين مدل موقتي بوده و با توجه به مشاركت بالاي مردم در صندوق هاي خردو نمايشگاههاي متعدد صنايع دستي روستايي بمنظور توانمند سازي زنان روستايي نمونه اي از آن مي باشد اين اميد وجود دارد كه پس از اتمام پروژه مردم آنرا با تمام توان به پيش برند و اگر چه مدت هفت سال از شروع آن مي گذرد ولي پروسه اجرا بگونه ايست كه ادامه آن با اجبار به پيش نمي رود و نظر ما در مورد تمديد آن بمدت يكسال كاملا مساعد است.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :