پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خنجری فرماندار شهرستان زرند خبر داد: " مشارکت مردم، حفظ منابع طبیعی و اشتغال پایدار" 3 اصل اساسی در طرح مدیریت جامع بر حوزه آبخیز منطقه یزدان آباد خواهند بود.
بازدید : 148 23 خرداد 1397 10:39 شماره :49528

خنجری فرماندار شهرستان زرند خبر داد: " مشارکت مردم، حفظ منابع طبیعی و اشتغال پایدار" 3 اصل اساسی در طرح مدیریت جامع بر حوزه آبخیز منطقه یزدان آباد خواهند بود.

خنجری فرماندار شهرستان زرند که ریاست کارگروه شهرستانی طرح مدیریت جامع بر حوزه آبخیز را بعهده داشت با اعلام این خبر برآمادگی کلیه دستگاههای اجرائی شهرستان جهت همکاری به منظور پیشبرد اهداف طرح تاکید نمود.

بنابه اعلام پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، تدوین سند راهبردی طرح مدیریت جامع بر حوزه آبخیز منطقه یزدان آباد توسط مهندسین مشاور " شهرآب شفق" رسما" آغاز شد.

امینی زاده مدیر طرح در جلسه معارفه و توجیه مشاور که با حضور فرماندار شهرستان زرند و بخشداران بخش های مرکزی و یزدان شهر در محل فرمانداری تشکیل شد از حمایت ها و هدایت های مفید و موثر فرماندار شهرستان در تسهیل و تسریع امور طرح تشکر کرد و ضمن معرفی رسمی مهندسین مشاور بعنوان تدوین کننده سند راهبردی بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرائی، بخشداری و دهیاری های منطقه طرح تاکید کرد.

براساس این گزارش، در این جلسه تعهدات و شرح خدمات طرفین مشخص و مقرر شد با جذب تسهیل گران مجرب و متعهد و با لحاظ کلیه ملاحظات زیست محیطی و با نگرش جامع طرح تدوین سند راهبردی حوزه آبخیز منطقه یزدان آباد شهرستان زرند عملیاتی شود.

این سند بمدت دوسال و قراردادی به ارزش3 میلیارد ریال توسط مهندسین مشاور شهر آب شفق و با همکاری و مساعدت کلیه دستگاههای اجرائی و تحت نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدداری استان تدوین خواهد شد.

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :