پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - 57هکتار از اراضی ارزشمند شهرستان ریگان به بیت المال اعاده شد.
بازدید : 255 19 ارديبهشت 1397 11:26 شماره :48766

57هکتار از اراضی ارزشمند شهرستان ریگان به بیت المال اعاده شد.

شجاعی مسئول اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان از رفع تصرف 57 هکتار از اراضی ملی شهرستان ریگان در حومه این شهر خبر داد و اعلام کرد: این اراضی به ارزش 57 میلیارد ریال توسط عده ای سودجو و منفعت طلب تصرف گردیده بود که با پیگیریهای مجدانه کارشناسان واحد حقوقی و یگان شهرستان حمایت های مدیر کل و مسئولین منابع طبیعی و قضائی شهرستان ریگان، خلع ید شد و به بیت المال بازگردانده شد.

نامبرده تعدی به اراضی ملّی در شهرستان ریگان را روبه افزایش ارزیابی نمود و افزود: ارزش زمین در این شهرستان به دلیل بافت مذهبی و حساسیت های آن بالاست و از این رو، مراقبت و محافظت از اراضی ملی و سرمایه های ارزشمند منابع طبیعی تلاشی مضاعف و همتی جهاد گونه و چشمانی باز و نیاتی خالص را می طلبد که همکاران ساعی و صمیمی شاغل در شهرستان با برخورداری از این فضایل اخلاقی و کاری عرصه را بر سود جویان تنگ کرده اند.

ایشان همکاری و مساعدت مسئولین قضائی شهرستان را از عوامل مهم موفقیت در مبارزه با پدیده زمین خواری ارزیابی نمود.

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :