پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مشکلات پروژه های تحقیقاتی طرح مدیریت جامع آبخیز غرب و جنوب یزدان آباد بررسی شد.
بازدید : 347 18 ارديبهشت 1397 9:30 شماره :48722

مشکلات پروژه های تحقیقاتی طرح مدیریت جامع آبخیز غرب و جنوب یزدان آباد بررسی شد.
 

به منظور بررسی مشکلات مربوط به پروژه های تحقیقاتی واقع در طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز غرب و جنوب یزدان آباد جلسه ای با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات استان کرمان و همچنین دکتر امینی زاده مسئول پیگیری طرح مدیریت و مسئولین مراکز خدمات جهاد کشاورزی و مجریان طرحها برگزار گردید.

 در این جلسه پس از  تشریح اقدامات انجام شده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات، دکتر امینی زاده با ذکر این نکته  که در روستا تولید الویت نخست و مهم است افزود: استفاده از منابع آبی و منابع تولید در ایجاد درآمد مستمر و درازمدت حائز اهمیت است و با اجرای این طرح نیز می توان مردم را برای بازگشت به روستا ترغیب نمود.

وی همچنین مشارکت بین مسئولین و مجریان را از جمله عوامل مهم در به ثمر رسیدن طرح دانست.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :