پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دربحران خشکسالی اخیر، منابع طبیعی و بهره برداران منابع طبیعی بیش از همه متضرر شده اند و باید مسئولین برای این قشر ضعیف و شریف تصمیمی بگیرند.
بازدید : 495 23 فروردين 1397 9:14 شماره :48170

دربحران خشکسالی اخیر، منابع طبیعی و بهره برداران منابع طبیعی بیش از همه متضرر شده اند و باید مسئولین برای این قشر ضعیف و شریف تصمیمی بگیرند.

 

رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در دیدار عیدانه مدیران عامل شرکت های تعاونی فراگیر منابع طبیعی و اولین جلسه هیئت موسس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی با بیان آخرین آمار و اطلاعات بارش ها و وضعیت جنگل ها و مراتع اظهار داشت: منابع طبیعی و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی که از طریق بهره برداری از مراتع و جنگلها معیشت خود را می گذراندند قربانیان ضعیف، شریف و خاموش و فراموش شده بحران خشکسالی اخیر می باشند و بر مسئولین استان و تصمیم سازان عرصه مدیریت است که برای آنان معیشت جایگزین تعریف کرده و آنان به گونه ای حمایت و هدایت شوند تا از چالش مقطعی به سلامت عبور کرده و خدایی ناکرده جذب مشاغل کاذب و حاشیه نشینی نشوند نامبرده با اشاره به عضویت بیست هزار بهره بردار عضو صندوق های توسعه منابع طبیعی که از راه بهره برداری از منابع طبیعی مثل برداشت گیاهان داروئی، آنغوزه و یا محصولات فرعی جنگل معاش خود را تامین می کنند افزود: در حالی که همه توجهات و تصمیمات بر کشاورزی و کشاورزان و شهرنشینان متمرکز شده است بیم آن می رود که این قشر از مردم استان آسیب دیده و از منابع طبیعی و مسئولین آن نومید شوند و به همین لحاظ بر ما مسئولین است که صدای آنان را از طرق مختلف و تریبونهای متعدد به گوش مسئولین برسانیم و در این خصوص رسانه ها، صدا و سیما و تشکل های مردمی بسیار نقش آفرین خواهد بود. 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :