رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی ' /> رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی " /> رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اجرای طرح توزیع زغال رایگان در بین گردشگران صرفا" با هدف حفظ منابع طبیعی صورت گرفت
بازدید : 246 14 فروردين 1397 11:58 شماره :48001

اجرای طرح توزیع زغال رایگان در بین گردشگران صرفا" با هدف حفظ منابع طبیعی صورت گرفت

 رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفتگو با خبر نگار صدا و سیمای مرکز کرمان از اجرای موفق طرح توزیع زغال رایگان در بین گردشگران روز طبیعت در مبادی خروجی شهر کرمان، خبر داد و آنرا طرحی در جهت جلوگیری از بوته کنی و قطع شاخه و برگ درختان توصیف کرد و عنوان کرد این طرح با استقبال بسیار زیاد گردشگران و رویکرد مثبت آنان مواجه شده است.

ایشان با اشاره به اینکه"نهی" به تنهایی و بدون پیشنهاد و داشتن فعل "امر" در بسیاری از معضلات کارساز نخواهد بود عنوان کرد: زمانی که در مسایل فرهنگی و اجتماعی جمعی را به نهی از یک فعل مذموم ترغیب می کنیم باید در ارائه راهکار و انجام فعل ممدوح پیش قدم باشیم و درهمین راستا اداره کل منابع طبیعی با آسیب شناسی اعمال گردشگران روز طبیعت در سنوات قبل به این نتیجه رسید که درصد زیادی از علت قطع شاخه درختان و بوته کنی در روز طبیعت در بین گردشگرانی که برای گذران لحظاتی شاد به دامن طبیعت پناه می برند، نیاز آنان به آتش برای طبخ غذا بوده است. و به همین جهت اداره کل با تهیه زغال به منظور کمک به طبخ غذا و با ارائه جایگزین کمک شایان توجه به حفظ منابع طبیعی نمود.

نامبرده افزود اگر به ازاء 6000بسته زغال و اقلام ترویجی و بروشور نحوه استفاده صحیح از طبیعت که توزیع شد تنها 6000بوته مرتعی یا شاخه درخت حفظ شده باشد ما به هدف خود در این خصوص نایل شده ایم.

نامبرده از مردم که در این زمینه همکاری و همفکری صمیمانه ای را ابراز داشته اند و نیز از صدا و سیمای مرکز کرمان که در اطلاع رسانی و تبلیغ این موضوع همکاری نموده اند تقدیر و تشکر نمود.

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :