سخن روز
پیام رسان سروش
   
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟
آمارو بازدید
بازدید روز : 8738
بازدید کل : 88936
آخرین بروزرسانی:
25 مهر 1397 13:42
اخبار
تجدیدآگهی مناقصه عمومی | بازدید :363
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :1285
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :1192
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :1445
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
توقیف 50 تن چوب گز در شهرستان کرمان | بازدید :34
پیام تسلیت به همکار | بازدید :40
حریق در اراضی ملی بخش کوهساران راور | بازدید :32
توقیف 50 تن چوب گز در شهرستان کرمان | بازدید :34
پیام تسلیت به همکار | بازدید :40
حریق در اراضی ملی بخش کوهساران راور | بازدید :32